Vill du bo granne med ett casino?

I Sverige finns det idag fyra casinon: i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Kommer det att öppnas casinon på fler ställen? Det är inte alldeles säkert.

Det finns behov av många olika typer av byggnader runt om i Sverige: sjukhus, behandlingshem och inte minst bostäder. Många av dessa stoppas genom protester från de som bor i närheten. Dessa människors brukar kallas NIMBYs, efter det engelska uttrycket ”not in my back yard”. I korthet är en NIMBY en person som kanske tycker att det behövs ett nytt sjukhus eller fler hyreslägenheter. Men de bör inte byggas i närheten av där hen bor.

Ett casino är på många sätt en speciell byggnad, inte minst med tanke på vad den förknippas med. Till viss del beror detta på film och tv-serier: säg den skildring av maffian som inte innehåller minst en scen från ett casino.

Brott och trafik, eller?

Detta kan vara en viktig orsak till att så många, i de undersökningar som gjorts i USA, ställer sig negativa till att det öppnar ett casino på orten där de bor. De fruktar att brottsligheten kommer att öka, och också att det kommer att bli mer trafik. Amerikaner älskar sina bilar, men vill samtidigt inte ha för mycket biltrafik.

Att ett nytt casino resulterar i mer trafik, det är ett faktum som inte går att bestrida. Men när det gäller kopplingen mellan casinon och brottslighet är det svårare att uttala sig säkert. Det finns förvisso studier som visar att antalet anmälda brott ökar när ett casino öppnar på en ort. Men det finns ett stort problem med dessa studier: de tar inte hänsyn till det faktum att ett casino lockar till sig besökare från andra delar av landet. Ett casino ökar antalet personer som befinner sig på en plats, och ju fler människor, desto fler brott. Så är det alltid. Men om man räknar den ökade mängden brott, men behandlar (den förvisso tillfälliga och fluktuerande) folkmängden som att den är samma som förut, då kommer antalet anmälda brott per invånare att ha ökat. Det finns, som bekant, lögn, förbannad lögn och statistik.

Hur känner du som läser detta? Skulle du vilja att det öppnade ett casino på orten där du bor?